Oorsuizen of ook wel tinnitus genaamd, kan zich openbaren in verschillende soorten geluiden en sterktes. Alle geluid wat u waarneemt, maar niet van buitenaf komt, heet tinnitus.

Luid oorsuizen is niet alleen overdag hinderlijk, maar kan ook leiden tot slaapproblemen; zowel het niet kunnen inslapen als 's nachts vaak wakker worden komt vaak voor.

Verder komen ook problemen voor met concentratie, sneller geprikkeld of geïrriteerd raken of down zijn. Tinnitus gaat vaak samen met hyperacusis; overgevoeligheid voor geluiden.

De tinnitus geluidssterkte kan per dag of zelfs gedurende de dag ook variëren.

Acuut oorsuizen

Bij recent oorsuizen kan een Duitse KNO arts een infuusbehandeling voorschrijven, dit wordt bepaald bij het eerste consult. Er worden dan ook onderzoeken gedaan. Als de behandeling aanslaat dan kan een recent opgetreden oorsuizen of een verergering daarvan (max. 3 maanden geleden) verminderd of teniet gedaan worden waarbij geldt: hoe eerder erbij des te groter de kans op succes is; Duitse KNO artsen waarmee samengewerkt wordt, zeggen, na max. 5 dagen nog niet over na het begin, dan langskomen. U moet zich iedere dag gedurende 10 dagen melden voor infuus maar hou wel rust want rust en ontspanning is ook belangrijk. Als u meer dan 100 à 150 kilometer enkele reis van de kliniek woont, dan is het aan te raden om ter plaatse in Duitsland overnachtingen te boeken. Te ver reizen vormt een te grote belasting: zowel stress als een te grote belasting voor nek en schouders.

Chronisch oorsuizen

Na 3 maanden is het acute stadium voorbij en dan wordt het oorsuizen chronisch genoemd en is de infuustherapie niet meer van toepassing. Er zijn voor chronische tinnitus andere therapieën beschikbaar zoals bijvoorbeeld neurostimulatie en TRT (tinnitus retraining therapy). Bij TRT wordt gebruik gemaakt van een noiser die ervoor zorgt dat er als het ware een akoestisch veiligheidsnet is en verhindert een plotselinge afname van omgevingsgeluiden. Het is de bedoeling dat de hersenen leren dat de tinnitus een onderdeel van deze neutrale geluiden is. De geluidssterkte van de noiser kan geleidelijk teruggebracht worden totdat de noiser zich overbodig gemaakt heeft. Dat duurt gemiddeld twee jaar. Om dit leereffect van de hersenen te krijgen mag de noiser niet sterker staan qua volume dan de tinnitus en het moet tot een nieuw menggeluid komen anders is de kans groot dat de tinnitus juist erger wordt.

Ook oorzaken die niet in het gehoor liggen kunnen tinnitus veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld CMD (cranio mandibulaire dysfunctie) en/of nek/schouderklachten. De laatste kunnen bijvoorbeeld behandeld worden met fysiotherapie. Behandeling met fysiotherapie heeft geen tijdsdruk.