behandeling acuut oorsuizen in Duitsland

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid: www.oorsuizen.net c.q. www.oorsuizen.webs.com c.q. www.oorsuizen.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele consequenties van het gebruik maken de informatie op deze website en is niet verantwoordelijk voor links van derden. Ondanks het feit dat de geboden informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld. De inhoud van deze website dient alleen ter informatie welke op grond van eigen ervaringen is samengesteld. Het is uw eigen beslissing, verantwoordelijkheid en risico hiervan gebruik te maken.
www.oorsuizen.net c.q. www.oorsuizen.webs.com c.q. www.oorsuizen.eu stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die eventueel ontstaat na gebruik van producten, informatie en/of diensten.

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Edwin P.J. Bisschop Projects en beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Inschrijfnummer KvK te Groningen: 04081898.

Dit privacy statement geldt voor de volgende domeinnamen:  www.oorsuizen.net | www.oorsuizen.eu | www.oorsuizen.webs.com

Er worden gegevens van gebruikers verzameld op de volgende manieren:

- informatieverzoek via het contactformulier
- telefonisch contact
- account registratie
- gebruik maken van de dienstverlening
- door gebruik te maken van cookies: zie de cookie policy

Welke informatie wordt verzameld:
 
Het invullen van het contactformulier: naam en e-mail adres.

Besluit u om gebruik te maken van de dienstverlening dan wordt dit uitgebreid naar de NAW (NAW = naam, adres, woonplaats) gegevens, e-mail adres en telefoonnummer. Bij het afnemen van de dienst persoonlijke begeleiding wordt dit uitgebreid naar de geboortedatum en een korte omschrijving van de klachten. De klant vult bovendien nog een begeleidingsovereenkomst in waarin akkoord gegeven wordt voor de voorwaarden en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening.

Geautomatiseerde gegevens door het gebruik maken van de website welke staan omschreven in de cookie policy.

Doelen van verwerking van persoonsgegevens:

Het kunnen factureren en uitoefenen van de dienstverlening telefonisch advies, bemiddeling en begeleiding i.v.m. behandeling en het regelen van overnachting. Ter plaatse bij de uiteindelijke dienstverleners worden gegevens eveneens geregistreerd in het kader van hun eigen dienstverlening.  Hiervoor zijn de persoonsgegevens onontbeerlijk. Als de gegevens niet worden verstrekt kan de dienstverlening niet uitgevoerd worden.
U kunt eenmaal gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken maar als de dienst al is uitgevoerd is dit uiteraard niet meer mogelijk. Wilt u in de toekomst niet meer gebruik maken van  de dienstverlening dan kunnen uw gegevens verwijderd worden.

Het aanmaken van een account is nodig om:
te kunnen inloggen in het systeem om zo:
een order te kunnen plaatsen
inzicht in persoonlijke gegevens te krijgen
wijzigen van persoonlijke gegevens.

Het benaderen en wijzigen van de accountgegevens is mogelijk door op het bestelnummer te klikken in de bevestigingsmail. Dan komt u op het besteloverzicht, vervolgens klikt u op de knop terug en dan komt u op het klantaccount.

Eventueel is het mogelijk een twee-traps account authenticatie in stellen. Dit verhoogt de veiligheid.

Het verwijderen van een account (gebruiker) is mogelijk door contact op te nemen en een verzoek tot verwijdering te doen. Dit wordt dan uitgevoerd.

Bewaartermijn:

De gegevens worden bewaard om op onregelmatige basis contact op te kunnen nemen.
Wilt u dit niet dan kunnen uw gegevens worden verwijderd.
Voor wat de financiële administratie betreft geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

In zeer uitzonderlijke gevallen kan op grond van de wet en/of op last van de rechter gedwongen worden om gegevens te delen.

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder.

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop gegevens van gebruikers worden verwerkt, kunnen gesteld worden via het contactformulier of het e-mailadres info[at]oorsuizen.net of via telefoonnummer 0626638803.

Dit telefoonnummer is dus alleen voor bovenvermelde administratieve vragen. Inhoudelijke telefonische vragen over (uw) oorsuizen en eventuele behandeling worden alleen na opdracht telefonisch consult beantwoord.

Beveiliging:

De website draait onder Joomla CMS.
De nieuwste versie van Joomla is geïnstalleerd alsmede de nieuwste versie van de extensions waaronder de webshop software Hikashop.
Om als beheerder te kunnen inloggen is een twee-traps authenticatie nodig. De code van de twee-traps verificatie is slechts zeer geringe tijd geldig. Zo kan de kans op hack-pogingen verminderd worden.

Indien de klant dat wenst, kan men later voor de eigen account ook twee-traps verificatie instellen.

Voor cloud backup toepassingen wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google. Hierop is een standaard verwerkingsovereenkomst van toepassing.