behandeling acuut oorsuizen in Duitsland
begeleiding

Begeleiding | Cross-border medical concierge services

Er komt wel een en ander kijken bij een infuusbehandeling in Duitsland. Voor velen is het zich begeven in een buitenlands medisch circuit een eerste ervaring en kan een hoge drempel vormen. Afgezien nog van de taal, is het sowieso al een stap om je in het buitenland onder medische behandeling te laten stellen. Afspraak maken, vinden van een KNO-kliniek, spreken met de arts en administratieve afhandeling met de ziektekostenverzekeraar.

Is de drempel voor u te hoog of wilt u het niet allemaal zelf uitzoeken, dan kan Oorsuizen.net begeleiding verzorgen in de grensregio's in Niedersachsen ter hoogte van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel (noordelijke gedeelte) en Nordrhein-Westfalen ter hoogte van de provincies Overijssel (zuidelijke gedeelte), Gelderland en Limburg. Het wel of niet Duits spreken blijkt voor veel mensen niet het enige criterium om al dan niet voor begeleiding te kiezen. Zelf niet alles hoeven uit te zoeken en regelen geeft minder stress. En veel vragen kan ik in veruit de meeste gevallen beantwoorden door persoonlijke ervaring, ervaringen van anderen en niet in de laatste plaats doordat ik persoonlijk mensen heb begeleid bij Duitse KNO artsen sinds 2009. Zodoende kan ik ook het gesprek bij de arts sturen, mocht dat nodig zijn.

Door eigen ervaring en door begeleiding ben ik redelijk thuis geworden in Duitsland en aldaar gevestigde KNO artsen. In de loop van de tijd is het echter gebleken dat veel mensen het liefst iedere dag naar huis gaan mochten infusen van toepassing zijn. Daarom wordt er nu ook begeleiding aangeboden in de grensregio's ter hoogte van Overijssel, Gelderland en Limburg.  U ontvangt een nota met BTW.

De begeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding ter plaatse tijdens de eerste dag; deze dag is ook het meest intensief vanwege consult en onderzoeken en bespreking daarvan bij de arts.

Het begin van de uitvoering van deze dienst valt binnen de herroepingsperiode van 14 dagen gezien de urgentie. U verklaart af te zien van het herroepingsrecht want u verzoekt om directe levering van de dienst.

Regio 1

Afspraak maken en begeleiding in Niedersachsen bij de arts kost € 375,-. De begeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding ter plaatse tijdens de 1e dag: het eerste consult bij de arts, bezoek aan de apotheek en bij het hotel of appartement (het laatste: indien dat van toepassing is). Indien de infuus-therapie bij u van toepassing is dan hoeft u zich de 2e tot en met de 10e dag alleen te melden voor het aanleggen van het infuus.

Om het in gang te zetten dient ten minste een voorschot van € 175,- en de begeleidingsovereenkomst ontvangen te zijn. Het restant van € 200,- voor begeleiding betaalt u contant op de dag zelf.

Regio 2

Afspraak maken en begeleiding in Nordrhein-Westfalen bij de arts kost € 555,-. De begeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding ter plaatse tijdens de 1e dag: het eerste consult bij de arts, bezoek aan de apotheek en bij het hotel of appartement (het laatste: indien dat van toepassing is). Indien de infuus-therapie bij u van toepassing is dan hoeft u zich de 2e tot en met de 10e dag alleen te melden voor het aanleggen van het infuus.

Om het in gang te zetten dient ten minste een voorschot van € 175,- en de begeleidingsovereenkomst ontvangen te zijn. Het restant van € 380,- voor begeleiding betaalt u contant op de dag zelf.

Voorschot en annulering

Bij definitief afzeggen wordt de aanbetaling van € 175 niet gerestitueerd in verband met gemaakte kosten, reeds bestede tijd en een gedeeltelijke vergoeding van de vastgelegde gereserveerde tijd.

Op de laatste dag volgt nog een tweede gehoortest om te zien of er ook een verbetering in het gehoor is. Als dat zo is dan impliceert dat een vermindering van de klachten. Tevens volgt er dan nog een gesprek met de arts. Optioneel is het ook mogelijk om begeleiding op de laatste dag te krijgen.

De kosten voor begeleiding voor de eerste en laatste dag bedragen € 640,- voor regio 1 en € 990,- voor regio 2.

U kunt er ook voor kiezen om het gehele bedrag voor begeleiding van te voren geheel te voldoen.

Kosten begeleiding regio 1

Vooruitbetaling € 175,- (wordt niet gerestitueerd).

Persoonlijke begeleiding ter plaatse 1 dag (eerste dag): betaling restant € 200,- contant op de dag zelf. 

Persoonlijke begeleiding ter plaatse 2 dagen (eerste en laatste dag): betaling restant € 465,- contant op de eerste dag.

Kosten begeleiding regio 2

Vooruitbetaling € 175,- (wordt niet gerestitueerd).

Persoonlijke begeleiding ter plaatse 1 dag (eerste dag): betaling restant € 380,- contant op de dag zelf. 

Persoonlijke begeleiding ter plaatse 2 dagen (eerste en laatste dag): betaling restant € 815,- contant op de eerste dag.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Vul hier de Begeleidingsovereenkomst in.


Programma begeleiding

Hoe het bezoek verloopt kunt u zien onder de link Programma Begeleiding.

Contact Info
www.oorsuizen.net
www.oorsuizen.net
Aan acuut oorsuizen kun je wel iets doen als je er snel bij bent!
Kijk bij uw mail ook altijd de spam/junk map na. | Voor veelgestelde vragen: zie FAQ.