Als u nog maar kort oorsuizen heeft of een recente verergering daarvan, kan een infuusbehandeling een kans op verbetering of verdwijning daarvan betekenen.  Dus acute tinnitus moet zo snel mogelijk behandeld worden want iedere dag telt!

Hebt u korte vragen? Of wilt u hulp bij het uitzoeken van een Duitse KNO arts? Boek dan een kort 10 minuten gesprek.

Voor uitgebreide bespreking bijvoorbeeld van uw persoonlijke situatie is een telefonisch consult beter.