De in Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) gangbare infuustherapie kan ervoor zorgen dat uw recente oorsuizen wordt verminderd of kan verdwijnen. De infuus behandeling moet het liefst beginnen binnen 48 uur na ontstaan en niet langer dan 1 à 1½ maand geleden. Het wordt ook wel gedaan tot maximaal 3 maanden na het ontstaan van oorsuizen maar de kans op succes is dan niet groot na 2 à 3 maanden. Na 3 maanden noemt men het oorsuizen chronisch en is de infuus behandeling niet meer van toepassing.

De infuusbehandeling moet dus zo snel mogelijk beginnen want hoe eerder erbij des te groter de kans op succes is. U moet zich iedere dag gedurende 10 dagen melden voor infuus maar hou wel rust want rust en ontspanning is ook belangrijk. De arts zal moeten bepalen wat de oorzaak is van uw recente tinnitus en of daar ook een infuusbehandeling voor van toepassing is.

In geval van plotsdoofheid (sudden deafness) is de tijdsdruk zo mogelijk nog groter: na 2 weken nemen de kansen sterk af dat een behandeling nog zal helpen. Komt u in dat geval liefst dezelfde week nog of anders de maandag erna.

De werkzame stoffen staan omschreven op de pagina FAQ (veelgestelde vragen).

Er is geen tijd te verliezen en iedere dag telt in de beginfase!

 

Infuustherapie

Bij recent oorsuizen kan een Duitse KNO arts een infuusbehandeling (werkzame stoffen: prednisolon en pentoxifylline) voorschrijven, dit wordt bepaald bij het eerste consult. Er worden dan ook onderzoeken gedaan. Als de behandeling aanslaat dan kan een recent opgetreden oorsuizen of een verergering daarvan ( max. 3 maanden geleden) verminderd of teniet gedaan worden waarbij geldt: hoe eerder erbij des te groter de kans op succes is;  Duitse KNO artsen waarmee samengewerkt wordt zeggen, na max. 5 dagen nog niet over na het begin, dan langskomen. U moet zich iedere dag gedurende 10 dagen melden voor infuus maar hou wel rust want rust en ontspanning is ook belangrijk.

Stel u komt in aanmerking voor deze behandeling en stel het heeft resultaat, vermijd dan hard geluid; het is wel bekend dat 80 dB of meer het gehoor kan beschadigen en dan bent u weer terug bij af. Draagt u vooral goede gehoorbescherming (evt. op maat: otoplastieken) en met de juiste filters in relatie met het soort geluid. Gebruik bij voorkeur geen verwisselbare filters want dat is ook weer een potentieel lek. En dan niet in luide muziek gaan of ander hard geluid want ook met gehoorbescherming kom je vaak boven de 80 dB uit wat nog bij u binnenkomt.

Deze behandeling wordt niet in Nederland of België gedaan. Een consult heeft daarom altijd zin, zeker als u het nog maar kort hebt. Als de arts een behandeling van toepassing vindt, heeft een behandeling kans van slagen. Eerst na onderzoeken wordt besloten om een eventuele behandeling te starten.

Tabletten

Als het mogelijk is -is o.a. afhankelijk van de onderzoeksresultaten- kan ook eerst een poging met de medicatie in de vorm van tabletten (prednison en pentoxifylline) gedaan worden. Eventueel na 2 weken alsnog infusen indien het effect met tabletten niet naar wens is. Maar dat is alleen als u het nog maar kort hebt (max. een paar weken).