Oorzaken | buiten het gehoor

Er zijn ook diverse andere oorzaken buiten het gehoor om die oorsuizen (of tinnitus genaamd) tot gevolg kunnen hebben. Dit noemt men secundaire oorzaken. Bijvoorbeeld nek- en schouderklachten, een klap of val, een verkeerde stand van de wervelkolom, een gebits- en/of kaakprobleem, bloedarmoede en ook door whiplash.

Gespannen nek- en schouder spieren kunnen bijvoorbeeld leiden tot micro-doorbloedingsstoringen in het achterste gedeelte van de schedel, dat weer oorsuizen tot gevolg kan hebben.

Een probleem met het kaakgewricht (CMD- cranio-mandibulaire dysfunctie) kan eveneens leiden tot oorsuizen. Als u bijvoorbeeld met de kaken op elkaar klemt en de intensiteit en/of frequentie van het oorsuizen wijzigt, dan is dit een aanwijzing dat dit probleem eraan ten grondslag ligt.

In veel gevallen leiden oorzaken die buiten het gehoor liggen tot ruisen/sissen.